รับซื้อเหรียญละ100,000บาท เหรียญ2บาท ปี2528 เจอแล้วขายผมได้ทันที

รับซื้อเหรียญละ100,000บาท เหรียญ2บาท ปี2528 เจอแล้วขายผมได้ทันที

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3

VDO รับซื้อเหรียญละ100,000บาท เหรียญ2บาท ปี2528 เจอแล้วขายผมได้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *