กากบาทบนฝ่ามือ ทิ้งด่วนของในบ้าน จะได้เลิกเจ็บเลิกจน[อ.เอก ธนกร ฮวงจุ้ยรวยง่าย]เล่าเรื่อง

กากบาทบนฝ่ามือ ทิ้งด่วนของในบ้าน จะได้เลิกเจ็บเลิกจน[อ.เอก ธนกร ฮวงจุ้ยรวยง่าย]เล่าเรื่อง

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3

 

VDO กากบาทบนฝ่ามือ ทิ้งด่วนของในบ้าน จะได้เลิกเจ็บเลิกจน[อ.เอก ธนกร ฮวงจุ้ยรวยง่าย]เล่าเรื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *